Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Other publication, 2005

Minskat näringsläckage till åar i jordbrukslandskapet

Ulen Barbro, Fölster Jens, Hallin Ann-Katrin

Keywords

kväve; fosfor; näringsläckage; trend; övergödning; sjöar och vattendrag

Published in

Miljöaktuellt
2005, Volume: nr 3 2005
Publisher: Naturvårdsverket

   SLU Authors

  • Ulen, Barbro

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
    • Hallin, Ann-Katrin

     • Environmental Data Center at SLU, Swedish University of Agricultural Sciences

    UKÄ Subject classification

    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
    Agricultural Science
    Fish and Aquacultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/6931