Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2003

Bottendjur på Storvänerns djupbottnar

Sonesten, Lars

Published in

Title: Vänern – Årsskrift 2003
Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund