Skip to main content
Factsheet, 2015

Råneå (Bottniska viken) 2002-2015

Ericson, Ylva;

Keywords

regional miljöövervakning, kustfisk, norrbottens län, råneå

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk

2015, number: 2015:3
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser

Authors' information

Ericson, Ylva (Sjöblom, Ylva)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/69417