Skip to main content
Factsheet, 2015

Råneå (Bottniska viken) 2002-2015

Ericson, Ylva

Keywords

regional miljöövervakning, kustfisk, norrbottens län, råneå

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2015, number: 2015:3
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser