Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2015Open access

Galtfjärden (södra Bottenhavet) 2007-2015

Ericson, Ylva; Blass, Martina; Landfors, Fredrik

Keywords

regional miljöövervakning kustfisk uppsala län galtfjärden

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2015, number: 2015:4Publisher: Institutionen för akvatiska resurser