Skip to main content
Factsheet, 2015

Galtfjärden (södra Bottenhavet) 2007-2015

Ericson, Ylva; Blass, Martina; Landfors, Fredrik

Keywords

regional miljöövervakning kustfisk uppsala län galtfjärden

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2015, number: 2015:4
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser

Authors' information

Ericson, Ylva (Sjöblom, Ylva)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/69418