Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2015Open access

Inventering av varg vintern 2014-2015

Svensson, Linn; Åkesson, Mikael; Flagstad, Öystein; Maartmann, Erling; Wabakken, Petter
Svensson, Linn (ed.); Wabakken, Petter (ed.); Maartmann, Erling (ed.); Åkesson, Mikael (ed.); Flagstad, Öystein (ed.)

Keywords

Varg, Canis Lupus, antal familjegrupper, antal revirmarkerande par, populationsstorlek, populationsutveckling, Skandinavien, Wolves, monitoring, population trends, Scandinavia

Published in

Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia
2015, number: 2015:1ISBN: 978-82-426-2804-6
Publisher: Rovdata; Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet