Skip to main content
Factsheet, 2015

Psykologiska faktorer som har betydelse för människors upplevda rädsla för varg och björn

Karlsson, Jens; Johansson, Maria; Eklund, Ann; Flykt, Anders

Keywords

Rädsla, varg, björn

Published in

Vilt och tamt fakta: ett faktablad från Viltskadecenter och SLU
2015, number: 2015:2
ISBN: 978-91-86331-76-4
Publisher: Viltskadecenter

Authors' information

Karlsson, Jens (Frank, Jens)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Johansson, Maria
Lund University
Eklund, Ann
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Flykt, Anders
Mid Sweden University

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/69434