Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2015Open access

Rädsla för vargar och björnar – fysiologiska reaktioner och negativa associationer

Karlsson, Jens; Johansson, Maria; Flykt, Anders; Eklund, Ann

Keywords

Rädsla, varg, björn, reaktioner, associationer

Published in

Vilt och tamt fakta: ett faktablad från Viltskadecenter och SLU
2015, number: 2015:1ISBN: 978-91-86331-75-7
Publisher: Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation