Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2015Open access

Sammanställning av fällda vargar från licensjakten 2015 : sammanställning av genetiska analyser samt preliminära inventeringsdata från vintern 2014-2015

Svensson, Linn; Åkesson, Mikael

Keywords

Varg, canis lupus, vargjakt, licensjakt, revir

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2015, number: 2015:2ISBN: 978-91-86331-73-3
Publisher: Viltskadecenter