Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2015Open access

Upplevd rädsla för björn och varg

Karlsson, Jens; Johansson, Maria; Eklund, Ann

Keywords

Rädsla, björn, varg

Published in

Vilt och tamt fakta: ett faktablad från Viltskadecenter och SLU
2015, number: 2015:3ISBN: 978-91-86331-77-1
Publisher: Viltskadecenter