Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2015Open access

Viltskadestatistik 2014 : skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda

Karlsson, Jens; Månsson, Johan; Svensson, Linn; Levin, Maria; Höglund, Linda

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2015, number: 2015:1ISBN: 978-91-86331-72-6
Publisher: Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet