Skip to main content
Factsheet, 2014

Åtgärder för att hantera rädsla för björn och varg

Karlsson, Jens; Johansson, Maria; Flykt, Anders; Eklund, Ann

Keywords

åtgärder, rädsla, förvaltning, björn, varg, konfliktpotential

Published in

Vilt och tamt fakta: ett faktablad från Viltskadecenter och SLU
2014, number: 2014:1
ISBN: 978-91-86331-60-3
Publisher: Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation

Authors' information

Karlsson, Jens (Frank, Jens)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Johansson, Maria
Lund University
Flykt, Anders
Mid Sweden University
Eklund, Ann
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/69451