Skip to main content
Report, 2003

Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2002

Sonesten, Lars;

Keywords

Mariestadsfjärden; artsammansättning; vattenanalys; vattenkemi; vattenkvalité

Published in


Publisher: Institutionen för miljöanalys, SLU, Uppsala

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Environmental Assessment

Associated SLU-program

Lakes and watercourses
Eutrophication
Biodiversity
Acidification
Cross-programme

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/695