Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2015Open access

Smulåterföring – inverkan på pelletskvalitet : fullskaleförsök vid Bioenergi Luleå AB

Finell, Michael; Hedman, Björn; Jonsson, Carina; Samuelsson, Robert

Abstract

I detta försök har inverkan av smulåterföring på process produktkvalitet studerats vid pelletstillverkning i full skala hos Bioenergi i Luleå AB. I processen återförs normalt det smul som avskiljs direkt efter kylning av produkten till torrmaterialsilon innan pressarna. I denna undersökning har vi studerat hur processen och pelletskvaliteten förändras om man istället för att återföra smul helt tar bort det smul som bildas. Inom försöket undersöktes också inverkan av råvarans torrhalt och matning av spån till pressen (produktionshastighet) på process och pelletskvalitet. Försöken visade att smulåterföringen har en signifikant inverkan på hur mycket finfraktion som bildas vid pelletstillverkningen, på pelletarnas hållfasthet samt på strömstyrkan (och energiåtgången) för pelletspressarna. Skillnaderna i hållfasthet och strömstyrka var dock små. Utan smulåterföring minskade andelen bildad finfraktion vid pressningen med i medeltal 14 %. Råvarans torrhalt och matningen till pressarna hade i många fall större inverkan än smulåterföringen och dessa parametrar var av signifikant betydelse för alla undersökta egenskaper.

Keywords

Bioenerigpellets; Processparametrar; Pelletskvalitet; Experimentell design

Published in

Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
2015, number: 2015:25
Publisher: Institutionen för Skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet