Skip to main content
Report, 2015

Dialog för landskapet - en handledning

Thiel, Pella;

Abstract

Dialog för landskap är till för dig som är intresserad av kommunikation om förändring av landskap och relationen mellan människa och natur. Av att utveckla former för planering, samråd och synliggörande av landskapets alla värden. Naturvägledare har - oavsett om de kommer från universitetet, en ideell organisation eller kommun - traditionellt haft rollen som experter som föreläser om och visar ett områdes naturvärden för en grupp med åhörare. Men naturvägledare kan också fungera som samtalsledare. De kan hjälpa deltagare att få syn på landskapet och dess värden i alla dess dimensioner och inte minst att föra en dialog om hur det kan förvaltas på ett hållbart sätt för framtiden. Den här handledningen handlar om varför fler naturvägledare behöver göra det och hur det kan gå till.

Keywords

naturvägledning, interpretation

Published in


ISBN: 978-91-85735-34-1
Publisher: Centrum för naturvägledning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Thiel, Pella

UKÄ Subject classification

Pedagogical Work

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/69552