Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2003

Långliggande utlakningsförsök på lätt jord i Halland och Västergötland. Effekter av flytgödseltillförsel, insådda fånggrödor och olika jordbearbetningstidpunkter på kvävedynamiken i marken och kväveutlakningen. Resultat från perioden 1998-2002

Aronsson H, Torstensson G, Lindén B

Published in

Ekohydrologi
2003, number: 74
Publisher: SLU

   SLU Authors

  • Aronsson, Helena

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/696