Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2015Open access

Satellitbaserade 3D-data till hjälp för skogliga skattningar

Persson, Henrik; Soja, Maciej; Olsson, Håkan; Fransson, Johan

Published in

Fakta. Skog
2015, Volume: 1, number: 2015:1, pages: 1-4
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet