Skip to main content
Factsheet, 2015

Är ekologisk mat mer hälsosam?

Salomon, Eva; Mie, Axel; Ullven, Karin;

Abstract

I en bred kunskapsöversikt har vi närmat oss frågan om ekologisk mat är mer hälsosam än konventionell. Forskningen ger dessvärre inga säkra svar på den frågan. Vi har här sammanställt de viktigaste slutsatserna från kunskapsöversikten.

Keywords

Ekologisk mat, hälsa, bekämpningsmedel, nutrition

Published in


Publisher: EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Salomon, Eva
Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering (JTI)
Salomon, Eva
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology
Mie, Axel
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology

UKÄ Subject classification

Agricultural Occupational Health and Safety
Food Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/69668