Skip to main content
Factsheet, 2015

Myllad flytgödsel i vall sparar kväve

Salomon, Eva; Rodhe, Lena; Wivstad, Maria

Abstract

EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion Faktablad Nötflytgödsel tas tillvara på bästa sätt i vallodling om gödslingsstrategin är anpassad efter grödans näringsbehov, är ekonomisk och miljövänlig samt ger stor skörd och ett bra kväveutbyte. Men det är inte helt lätt att uppnå allt detta samtidigt. Så kan tjugo års forskning vid JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik sammanfattas. Svenska studier har visat att ammoniakförlusten oftast är större vid spridning efter första skörden jämfört med spridning på våren. Det kan i första hand förklaras med lägre luft- och marktemperatur på våren, men beror också på att man sprider i en gröda på våren och på stubben efter första skörden. Grödans bladverk på våren dämpar ammoniakförlusten från flytgödseln. Det finns därför störst behov av teknik som minimerar ammoniakförlusten vid spridning på sommaren. Ammoniakförluster minskar gödselns värde samt orsakar övergödande och försurande utsläpp.

Keywords

Gödsel, flytgödsel, ytmyllning, kväve, kväveutbyte, ekologisk produktion

Published in


Publisher: Centre for Organic Food and Farming (EPOK)

Authors' information

Salomon, Eva
Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering (JTI)
Salomon, Eva
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology
Rodhe, Lena
Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering (JTI)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology

UKÄ Subject classification

Soil Science
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/69670