Skip to main content
Factsheet, 2013

Utevistelse – Nötkreatur: Från seminariet ”Det är inne att vara ute”

Johansson, Birgitta

Abstract

Att låta djuren vara utomhus är en viktig del i ekologisk djurhållning. Utevistelsen ska innebära ett gott djurskydd och en god ekonomi utan att öka risken för att djuren drabbas av parasiter. Den ska inte heller ge förluster av växtnäring som belastar vatten och luft.

Keywords

Ekologisk nötproduktion, utevistelse, djurhållning,

Published in


Publisher: SLU, EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion

Authors' information

Johansson, Birgitta
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/69671