Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2003

Vättern och dess tillflöden 2002

Sonesten, Lars; Persson, Gunnar; Quintana, Isabel; Weyhenmeyer, Gesa

Published in

Rapport från Vätternvårdsförbundet
2003, pages: 21-57 Title: Årsskrift 2003

Publisher: Vätternvårdsförbundet