Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference abstract2005

Årlig vittring och fixering av kalium. I: Att navigera i en ny tid. Ekologiskt lantbruk, konferens 22-23 november 2005, Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. Centrum för uthålligt lantbruk, SLU, s. 315

Simonsson Magnus, Andersson Stefan, Andrist-Rangel Y, Mattsson Lennart, Öborn Ingrid

Published in

Conference

Ekologiskt lantbruk, konferens 22-23 november 2005, Ultuna, Uppsala

   SLU Authors

  • Simonsson, Magnus

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Andersson, Stefan

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
    • Mattsson, Lennart

     • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
     • Öborn, Ingrid

      • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

     UKÄ Subject classification

     Agricultural Science

     Permanent link to this page (URI)

     https://res.slu.se/id/publ/6971