Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book (editor)2016

Uppsala Medicinhistoriska Förening 2016.


Simonsson, Bengt (ed.); Johansson, Henry (ed.); Appelgren, Lars-erik (ed.)

Published in

Uppsala medicinhistoriska förening
2016,
Publisher: Uppsala medicinhistoriska förening