Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2015Open access

Kiselalger i Björnbäcken vid Måsalycke 2015

Herlitz, Eva; Quintana, Isabel

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2015, number: 2015:20
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet