Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 1993

Älgens sjukdomar

Steen, Margareta

Published in

Title: Ett hundra frågor om älgen : jägare och skogsfolk frågar, forskare svarar
ISBN: 91-88462-06-4
Publisher: Skogsstyrelsen

   SLU Authors

  • Steen, Margareta

   • Department of Veterinary Microbiology, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Pathobiology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/69808