Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2015

Fasta körspår – skördepotential och effekt på markstruktur

Holm, Lena; Arvidsson, Johan; Lejon, Louice; Andersson, Marie

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2015, number: 132, pages: 45-50 Title: Jordbearbetningens årsrapport 2014

Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö