Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article1989

Påvising af bindevævsormen Elaphostrongylus cervi hos fristående dansk kronvildt

Eriksen, Lis; Monrad, J.; Steen, Margareta

Published in

Dansk Veterinaertidsskrift
1989, Volume: 72, number: 13, pages: 732-736

    UKÄ Subject classification

    Fish and Wildlife Management
    Pathobiology

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/69829