Skip to main content
Factsheet, 2015

Appen som ger dig koll på potatisbladmöglet

Ekelöf, Joakim; Wiik, Lars

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2015, number: 2015:33
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Authors' information

Ekelöf, Joakim
Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 104
Wiik, Lars
HUSEC AB

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/69856