Skip to main content
Book chapter, 2015

Samebyarnas renbruksplaner bidrar till miljöövervakning

Jougda, Leif; Sandström, Per; Sandström, Stefan; Svensson, Johan; Hedenås, Henrik
Hedenås, Henrik (ed.)

Abstract

Fjäll- och skogslandskapen i norra Sverige har påverkats av markanvändning under lång tid, inte minst av samernas renskötsel. Inom renskötselområdet, som omfattar mer än halva Sveriges landareal, finns 50 procent av den produktiva skogsmarksarealen, 77 procent av myrarna och 99 procent av fjällarealen. För att underlätta planering och samverkan mellan renskötsel och annan markanvändning tog samerna initiativ till en process som ledde till upprättandet av så kallade renbruksplaner, som nu funnits i närmare 15 år.

Published in

Skog & mark
2015, pages: 28-31
Book title: Skog & mark : om tillståndet i svensk landmiljö. 2015
ISBN: 9789162012984
Publisher: Naturvårdsverket