Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2016Open access

Resistens mot torrfläcksjuka (Alternaria solani) i potatis. Finns det skillnader mellan sorter av betydelse för odlingen?

Liljeroth, Erland

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2016, number: 2016:3
Publisher: LTV-fakulteten, SLU

  Associated SLU-program

  Future Agriculture (until Jan 2017)

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/69948