Skip to main content
Factsheet, 2015

Generell naturhänsyn och frivilliga avsättningar - mängden död ved och grova träd ökar i framtidens skogslandskap

Lämås, Tomas; Roberge, Jean-Michel; Felton, Adam; Gustafsson, Lena; Jonzén, Jonas; Lundmark, Tomas; Nordin, Annika; Olsson, Håkan; Ranius, Thomas; Sandström, Emma

Published in

Fakta. Skog
2015, number: 2015:10
Publisher: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Southern Swedish Forest Research Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Jonzén, Jonas (Jonzen, Jonas)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Ecology and Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Genetics and Plant Physiology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences
Ecology
Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/69963