Skip to main content
Report, 2015

Effekter av krankorridorgallring (KKG) på beståndets kvalitet och fortsatta utveckling

Ulvcrona, Kristina; Bergström, Dan; Bergsten, Urban

Abstract

Detta arbete ingår inom projektet ”Biomassabaserade gallringsmallar för olika skötselmål avsedda för unga täta talldominerade bestånd”, finansierat av Norrskogs Forskningsstiftelse. Två försöksserier med krankorridorgallring (KKG) har nyttjats. KKG 1 har etablerats genom finansiering från Skogssällskapet och Sveaskog har finansierat utläggning av försöksserie KKG

Keywords

Gallringsmodeller; Biobränsle; Bestånd

Published in

Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
2015, number: 2015:29
Publisher: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Ulvcrona, Kristina
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Bergsten, Urban
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/69965