Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2015Open access

Effekter av krankorridorgallring (KKG) på beståndets kvalitet och fortsatta utveckling : rapport efter utläggning av försöksytor

Ulvcrona, Kristina; Bergström, Dan; Bergsten, Urban

Abstract

Detta arbete ingår inom projektet ”Biomassabaserade gallringsmallar för olika skötselmål avsedda för unga täta talldominerade bestånd”, finansierat av Norrskogs Forskningsstiftelse. Två försöksserier med krankorridorgallring (KKG) har nyttjats. KKG 1 har etablerats genom finansiering från Skogssällskapet och Sveaskog har finansierat utläggning av försöksserie KKG

Keywords

Gallringsmodeller; Biobränsle; Bestånd

Published in

Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
2015, number: 2015:29
Publisher: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet