Skip to main content
Factsheet, 2016

Marknadsdriven Detaljplanerlagd Hortikulturell och Akvatisk Produktion (MDHAP): Konceptet Karlshamn

Larsson, Anders; Ekelund Axelson, Lena; Sandin, Håkan; Gottberg, Emil

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2016, number: 2016:1
Publisher: LTV-fakultetens faktablad

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Landskapsarkitektur
Sandin, Håkan
Swedish University of Agricultural Sciences, External Relations Alnarp
Gottberg, Emil
Ramböll Sverige AB

UKÄ Subject classification

Horticulture
Landscape Architecture
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/70075