Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2015Open access

Strategi och utmaningar vid utveckling av specialiserad drivningsteknik för skogsenergiskörd : SWOT analys och handlingsplan

Lideskog, Håkan; Wallsten, Johanna; Karlberg, Magnus; Athanassiadis, Dimitris; Servin, Martin; Nordfjell, Tomas

Keywords

skoglig bioenergi; drivningsmetoder; logistik

Published in

Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
2015, number: 26
Publisher: Department of Forest Biomaterials and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences