Skip to main content
Report, 2015

Strategi och utmaningar vid utveckling av specialiserad drivningsteknik för skogsenergiskörd

Lideskog, Håkan; Wallsten, Johanna; Karlberg, Magnus; Athanassiadis, Dimitris; Servin, Martin; Nordfjell, Tomas

Keywords

skoglig bioenergi; drivningsmetoder; logistik

Published in

Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
2015, number: 26
Publisher: Department of Forest Biomaterials and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences

Authors' information

Lideskog, Håkan
Luleå University of Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Karlberg, Magnus
Luleå University of Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Servin, Martin
Umeå University
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/70089