Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2016Öppen tillgång

Kiselalger i Rååns avrinningsområde 2015

Herlitz, Eva

Nyckelord

kiselalger, vattenanalys, föroreningar

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2016, nummer: 2016:1
Utgivare: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

  Associerade SLU-program

  Sjöar och vattendrag

  UKÄ forskningsämne

  Miljövetenskap
  Botanik

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/70139