Skip to main content
Report, 2015

Expeditionsrapport IBTS, januari 2015

Vitale, Francesca; Rudolphi, Ann-Christin; Bland, Barbara

Abstract

Havsfiskelaboratoriets trålexpeditioner i Västerhavet (Skagerrak och Kattegatt) genomförs två gånger årligen, i kvartal 1 och 3. Den franska bottentrålen GOV används för provtagningen av demersala arter. Under kvartal 1 används också en MIK-trål nattetid för provtagning av fisklarver. Under denna expedition gjordes totalt 46 giltiga tråldrag i hela området med GOV-trålen, 27 i Skagerrak och 19 i Kattegatt. Tre stationer kunde inte fiskas p.g.a. Svenska Försvarsmaktens tillträdesförbud varvid den värdefulla tidsserien bröts för dessa stationer. Den totala fångsten uppgick till 18 ton och inkluderade 74 fiskarter. Den biologiska provtagningen, som innebär bland annat insamling av otoliter för åldersanalys, gjordes på de viktigaste kommersiella arterna. Totalt togs 6 266 otoliter från 11 olika arter. MIK-trålningen resulterade i 65 godkända tråldrag med fångst av bland annat 121 sillarver, 25 skarpsillarver och 11 ållarver.

Published in

Aqua reports
2015, number: 2015:8
ISBN: 978-91-5769319-8

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Rudolphi, Ann-Christin
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/70159