Skip to main content
Report, 2015

Expeditionsrapport IBTS, augusti 2015

Vitale, Francesca; Rudolphi, Ann-Christin; Bland, Barbara

Abstract

Havsfiskelaboratoriets trålexpeditioner i Västerhavet (Skagerrak och Kattegatt) genomförs två gånger årligen, i kvartal 1 och 3. Den franska bottentrålen GOV används för provtagningen av demersala arter. Under kvartal 1 används också en MIK-trål nattetid för provtagning av fisklarver. Under denna expedition gjordes totalt 45 giltiga tråldrag i hela området med GOV-trålen, 26 i Skagerrak och 19 i Kattegatt. Ett extra kalibreringshal utfördes också. Den totala fångsten inkluderade 60 olika fiskarter. På de viktigaste kommersiella arterna insamlas data på individnivå, vanligen längd, vikt, kön och könsmognad samt otoliter för åldersanalys. Totalt provtogs 4639 individer från 11 olika arter med avseende på ålder samt 1204 st från två arter med avseende på vikt.

Published in

Aqua reports
2015, number: 2015:15
ISBN: 978-91-576-9349-5

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Rudolphi, Ann-Christin
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/70166