Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2015Open access

Barsebäck (Öresund) 1999-2015

Sundqvist, Frida; Tärnlund, Susanne

Keywords

Regional miljöövervakning Barsebäck Skåne län kustfisk

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2015, number: 2015:5
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser