Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2015Open access

Älgöfjorden (Västerhavet) 2002-2015

Ahlbeck Bergendahl, Ida; Jansson, Maria; Sundqvist, Frida

Keywords

Regional miljöövervakning Älgöfjorden Västra Götalands län kustfisk

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2015, number: 2015:6
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet