Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2005

Sortprovning av korn och havre 2004

Norgren, Maria; Ericson, Lars

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling
2005,

   SLU Authors

  • Norgren, Maria

   • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Ericson, Lars

    • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/7086