Skip to main content
Report, 2005

Stora vinster med gott, naturligt beteende hos våra husdjur

Algers, Bo

Abstract

Genom att tillåta naturliga beteenden och minimera beteendestörningar hos husdjur effektiviseras djurhållningen samtidigt som den bättre överensstämmer med hur allmänheten vill att den ska fungera. Det bidrar till en förbättrad lönsamhet

Published in


Publisher: SLU