Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2005

Varför skadades så mycket skog av januaristormen 2005?

Blennow, Kristina

Published in

Väder och vatten
2005, Volume: 2005, number: 4