Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2016

Temadag on zoonoser i Sverige och globalt

Berg, Lotta

Published in

Svensk Veterinärtidning
2016, Volume: 68, number: 3, pages: 23-25