Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Review article2015Peer reviewed

Sommarbete för mjölkkor – hälsotillstånd, fertilitet, mjölkavkastning, ekonomi : Litteraturgenomgång

Ekesbo, Ingvar

Published in

Svensk Veterinärtidning
2015, Volume: 67, number: 8-9, pages: 11-18