Skip to main content
Factsheet, 2005

Skadedjur på växthussallat

Grue Therese; Ragnarsson Sara; Åsman Karolina

Abstract

Sallat i växthus kan odlas som hydrakultur i rännor med recirkulerande näringslösning, i jordbädd eller medjordsubstrat i kruka. Den största mängden sallat som produceras i växthus är i form av s.k. kruksallat, som odlas i hydrokultur. Den korta kulturtiden för sallat i växthus gör att det inte är några större problem med skadegörare i kulturen. De insekter som kan orsaka problem är främst sugande insekter som bladlöss, trips, och mjöllöss (vita flygare). Av de sugande insekterna är bladlöss de enda som orsakar problem både vid odling i hydrakultur och i jordbädd. Vid odling i jordbädd kan dessutom minerarflugor och jordflylarver utgöra ett problem. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2005, number: 193 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Åsman, Karolina
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Entomology
Grue, Therese
No organisation
Ragnarsson, Sara
No organisation

UKÄ Subject classification

Food Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/7181