Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2005

Skadedjur på växthussallat

Grue Therese; Ragnarsson Sara; Åsman Karolina

Abstract

Sallat i växthus kan odlas som hydrakultur i rännor med recirkulerande näringslösning, i jordbädd eller medjordsubstrat i kruka. Den största mängden sallat som produceras i växthus är i form av s.k. kruksallat, som odlas i hydrokultur. Den korta kulturtiden för sallat i växthus gör att det inte är några större problem med skadegörare i kulturen. De insekter som kan orsaka problem är främst sugande insekter som bladlöss, trips, och mjöllöss (vita flygare). Av de sugande insekterna är bladlöss de enda som orsakar problem både vid odling i hydrakultur och i jordbädd. Vid odling i jordbädd kan dessutom minerarflugor och jordflylarver utgöra ett problem. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2005, number: 193 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Åsman, Karolina

   • Department of Entomology, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Food Science
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Horticulture

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/7181