Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2016Open access

Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö : årsrapport för 2015

Lingman, Anna; Sundqvist, Frida

Keywords

recipientkontroll, årsrapport

Published in

Aqua reports
2016, number: 2016:1ISBN: 978-91-576-9381-5
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet