Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2005

Lawsonia och Brachyspira vanlig orsak till diarré hos svenska tillväxtgrisar

Jacobson, Magdalena

Published in

Hortica
2005, Volume: 2, pages: 16-18