Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book (editor)2015Open access

Etnobotanik : planter i skik og brug, i historien og folkemedicinen : Vagn J. Brøndegaards biografi, bibliografi og artikler i udvalg på dansk


Tunon, Håkan (ed.)

Abstract

Etnobotanik – planter i skik og brug, i historien og i folkemedicinen. Vagn J. Brøndegaards biografi, bibliografi og artikler på dansk i udvalg er en kombineret biografi, bibliografi og antologi som skildrer og exemplificerer den danske etnobiolog Brøndegaards omfattende livsværk inden for emnet etnobotanik i to bind. Brøndegaard er velkendt i hele Norden for sine enestående og unike etnobiologiske værker Folk og flora, Folk og fauna og Folk og fæ, sammenlagt ni bind. Hovedparten af foreliggende etnobotaniske bogværk indeholder femogfirs artikler fra Brøndegaards produktion med fokus på de mere videnskabelige danske arbejder i etnobotanik, hvoraf omtrent en tredjedel nu publiceres for første gang. Artiklerne giver et godt indblik i bredden af emnet etnobotanik, og omfatter både artikler om enkelte lægeplanter og tematiske artikler om alle hånde emner. Artiklerne er grupperede i fire afsnit, 1. Lægeplanter, 2. Folkemedicin og afrodisiaka, 3. Vækster i skik og brug och 4. Vækster til gavn og skade for mennesker. Bogværket bør interessere alle de, både forskere og folk i almindelighed i Danmark og i det øvrige Norden, som har interesse for botanik, folkloristik og koblingen mellem mennesket og dets mangefacetterede oplevelser af og anvendelse af planteverdenen, ikke mindst i et bæredygtigt perspektiv. Dette første bind indledes med en introduktion til emnet etnobiologi af Håkan Tunón, fulgt af Bengt af Klintbergs skildring af Vagn J. Brøndegaards liv og værk og Sigrid Ljunggrens artikel om Brøndegaards publicering og hendes etnobiologiske bibliografi over hans omfattende produktion. Tre artikler behandler Brøndegaard fra en dansk synsvinkel; af forfatteren Gorm Rasmussen (om personen), af kurator Henning Knudsen på Statens Naturhistoriske Museum (om etnobotanikeren) og af kultursociologen Søren Espersen (om anvendt etnobotanik). Derefter følger afsnittet Lægeplanter omfattende femogtredive af Brøndegaards artiklar. I de andre bind genfindes de følgende tre afsnit. Der findes f.eks. Danske børnelege med blomster og andre plantedele, Roelygten, Traditioner om træer, Alfedans og heksering, Nordisk bomuld, Flora Militaris, Gøgeurter som afrodisiaka og den aldrig tidligere publicerade Pornografiske plantenavne for at nævne nogle.

Keywords

etnobotanik; växtanvändning; medicinalväxter; folklig tradition; folkmedicin; historia; Danmark

Published in

Skogs- Och Lantbrukshistoriska Meddelanden
2015, number: 64Publisher: Kungl. Skogs- och lantbruksakademien & Centrum för biologisk mångfald

  Associated SLU-program

  SLU Swedish Biodiversity Centre

  UKÄ Subject classification

  Ethnology
  History
  Botany

  Publication identifier

  ISBN: 978-91-86573-48-5

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/72229