Skip to main content
Report, 2015

Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2013/2014

Stjernman Forsberg, Lovisa; Kyllmar, Katarina; Andersson, Stefan; Johansson, Göran; Blomberg, Maria

Keywords

Nutrient leaching, arable land

Published in

Ekohydrologi
2015, number: 141
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö