Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2013

I gränslandet mellan vetenskap och folkbildning

Jönsson, Mari; Snäll, Tord

Abstract

Idag vill och kan fler människor vara med och samla in data. Genom samverkan med forskare bidrar amatörer till att öka kunskapen om naturen.

Keywords

Citizen science, medborgarforskning, Artportalen, naturvård, biologisk mångfald

Published in

Biodiverse
2013, number: 1, pages: 28-29