Skip to main content
Report, 2005

Renskötselns robusthet – behov av nytt synsätt för att tydliggöra rennäringens förutsättningar och hållbarhet i dess socioekologiska sammanhang

Danell, Öje

Published in


Publisher: Nordisk Organ for Reindriftsforskning (NOR)

  SLU Authors

  • Danell, Öje

   • Unit of Reindeer Husbandry, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Animal and Dairy Science
  Veterinary Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/7295